088 - 777 1 888

Wmo

Zorg via de gemeente

Ondersteuning via de Wmo

De Wmo wordt decentraal geregeld op gemeentelijk niveau. Dit houdt in dat de gemeente vaststelt of een zorgvrager voor een Wmo-indicatie in aanmerking komt. Wel is ook hierbij weer het CAK verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage en de inning ervan als een zorgvrager hulp en ondersteuning via de Wmo ontvangt.

Vaste eigen bijdrage voor iedereen

De hoogte van de Wmo-bijdrage is niet afhankelijk van het inkomen en vermogen. Deze bedraagt in 2024 voor iedereen maximaal € 20,60 per maand. Gemeenten kunnen een lagere eigen bijdrage hanteren.