088 - 777 1 888

Wmo

Zorg via de gemeente

Ondersteuning via de Wmo

De Wmo wordt decentraal geregeld op gemeentelijk niveau. Dit houdt in dat de gemeente vaststelt of een zorgvrager voor een Wmo-indicatie in aanmerking komt. Wel is ook hierbij weer het CAK verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage en de inning ervan als een zorgvrager hulp en ondersteuning via de WMO ontvangt.

Periodebijdrage: per 4 weken

De hoogte van de maximale periodebijdrage kan overigens per gemeente verschillen, omdat de tarieven voor zorg eveneens per gemeente kunnen verschillen. De eigen bijdrage voor de WMO wordt altijd per 4 weken betaald in plaats van maandelijks.

Daarnaast is de hoogte van de bijdrage afhankelijk van het inkomen en vermogen. De eigen bijdrage is nooit hoger dan de werkelijke kosten.