088 - 777 1 888

Wmo

Zorg via de gemeente

Ondersteuning via de Wmo

De Wmo wordt decentraal geregeld op gemeentelijk niveau. Dit houdt in dat de gemeente vaststelt of een zorgvrager voor een Wmo-indicatie in aanmerking komt. Wel is ook hierbij weer het CAK verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage en de inning ervan als een zorgvrager hulp en ondersteuning via de Wmo ontvangt.

Standaard eigen bijdrage voor iedereen

Per 2020 is de eigen bijdrage voor de Wmo voor iedereen gelijk geworden. Ook wordt deze nu per maand afgerekend en niet meer per vier weken.

De hoogte van de bijdrage is sinds 2020 niet meer afhankelijk van het inkomen en vermogen. Deze bedraagt in 2022 voor iedereen maximaal € 19,- per maand. Gemeenten kunnen een lagere eigen bijdrage hanteren.