088 - 777 1 888

CireOnline

Draaien aan de knoppen van de zorgexploitatie

Het rendement op de zorgexploitatie berekenen

CireOnline is een rekentool die zich richt op de financiële haalbaarheid van zorgconcepten. Met deze tool wordt de inzet van medewerkers in beeld gebracht en de potentiële omzet berekend, waarbij in meerdere scenario’s kan worden gerekend.

Met CireOnline wordt de inzet van medewerkers in beeld gebracht

Voor elk scenario worden de uitkomsten in een dashboard gepresenteerd, waarmee zorgmanagers, bestuurders en medewerkers het gesprek aan kunnen gaan over het rendement van hun locatie of groepswoning.

Advies op maat

Het gebruik van CireOnline vraagt om specifieke expertise. Deze expertise wordt geleverd door adviseurs van Mondria Advies.