088 - 777 1 888

Ouderentoeslag

Een extra aftrekpost: compensatie vervallen ouderentoeslag

Compensatie

In de berekening van de eigen bijdrage is in 2018 een nieuwe component toegevoegd. Dit betreft de ‘compensatie vervallen ouderentoeslag’. Deze compensatie is ingevoerd omdat in 2016 de ouderentoeslag is afgeschaft. De ouderentoeslag zorgde ervoor dat het heffingsvrije vermogen van een AOW-er een stuk hoger lag dan die van een ‘niet-AOWer’. Sindsdien wordt deze component elk jaar in de berekening van de eigen bijdrage toegepast.

Extra aftrekpost tot € 1.700 per jaar

Het CAK stelt de eigen bijdrage voor 2022 vast op basis van het inkomen en vermogen uit 2020. In de berekening voor de eigen bijdrage is sinds 2018 een extra aftrekpost toegevoegd: de compensatie vervallen ouderentoeslag. Deze aftrekpost kan tot maximaal € 1.700 per jaar oplopen.

De voorwaarden voor de compensatie vervallen ouderentoeslag zijn als volgt:

  • AOW-leeftijd is bereikt
  • Het verzamelinkomen minus 4% van de grondslag sparen en beleggen is minder dan € 20.869
  • Het vermogen (box 3) bedraagt meer dan € 30.846.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt 8% van het vermogen boven de € 30.846 van de jaarlijkse hoge eigen bijdrage 2022 afgetrokken tot het maximum van € 1.700.