088 - 777 1 888

Ouderentoeslag

Een extra aftrekpost: compensatie vervallen ouderentoeslag

Compensatie

In de berekening van de eigen bijdrage is al sinds 2018 een extra component toegevoegd. Dit betreft de ‘compensatie vervallen ouderentoeslag’. Deze compensatie is ingevoerd omdat in 2016 de ouderentoeslag is afgeschaft. De ouderentoeslag zorgde ervoor dat het heffingsvrije vermogen van een AOW-er een stuk hoger lag dan die van een ‘niet-AOWer’. Sindsdien wordt deze component elk jaar in de berekening van de eigen bijdrage toegepast.

Extra aftrekpost tot € 1.700 per jaar

Het CAK stelt de eigen bijdrage voor 2024 vast op basis van het inkomen en vermogen uit 2022 (twee jaar terug). De compensatie vervallen ouderentoeslag, een extra aftrekpost voor de eigen bijdrage, kan tot maximaal € 1.700 per jaar oplopen.

De voorwaarden voor de compensatie vervallen ouderentoeslag zijn als volgt:

  • AOW-leeftijd is bereikt
  • Het verzamelinkomen minus 4% van de grondslag sparen en beleggen is minder dan € 21.479
  • Het vermogen (box 3) bedraagt meer dan € 31.747.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, geldt het volgende:

  • Er wordt 4% berekend over de grondslag sparen en beleggen (het vermogen minus € 50.650)
  • Er wordt 4% berekend over de zgn. rendementsgrondslag (het vermogen minus € 31.747)
  • Beide bedragen vormen gezamenlijk de compensatie; deze bedraagt in totaal maximaal € 1.700 per jaar (€ 142 per maand) en wordt van de eigen bijdrage afgetrokken