088 - 777 1 888

KlantOnline

Dé marketingtool voor de zorgsector

Marketingtool

KlantOnline is een marketingtool die specifiek is ontwikkeld voor ouderen met een zorgvraag én voor hun mantelzorgers. Zij kunnen met deze rekentool de verschillende vormen van zorgfinanciering vergelijken. Daarnaast krijgen ze een indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage en hun besteedbaar inkomen.

Rekentool in eigen huisstijlkleuren

De tool wordt in de eigen huisstijkleuren, met op de organisatie afgestemde teksten, geplaatst op de website. Jaarlijks voeren wij updates uit, om de tool actueel te houden. Wij zorgen ervoor dat de berekeningen aansluiten bij de geldende regelgeving van de Belastingdienst en het CAK.

Als voorbeeld een aantal websites waar de tool is geplaatst:

Of kijk direct op KlantOnline: demo.zorgrekenen.nl.

Abonnement

Ook een abonnement en dus jaarlijks een actuele, bijgewerkte tool? Neem contact op met ons: info@zorgrekenen.nl of 088 – 777 1 888.

 

1

Introductie

Leeftijd en de gewenste woonsituatie van huidige óf toekomstige cliënten worden in beeld gebracht. Het rekenmodel berekent direct de hoogte van de AOW.

2

Inkomen & vermogen

Inkomen en vermogen zijn bepalend voor de hoogte van de eigen bijdrage. Met het brutojaarinkomen en het vermogen wordt de hoogte van de (maximale) eigen bijdrage berekend. Ook wordt bepaald of er sprake is van huur- en zorgtoeslag.

3

Aanbod wonen

Afgestemd op het aanbod van de zorgorganisatie wordt een aantal woonsituaties gepresenteerd. Huurkosten, servicekosten en overige huisvestingslasten worden automatisch in de berekening meegenomen.

4

Eigen bijdragen & zorgkosten

In deze stap wordt bepaald welke zorgkosten er zijn en welke zorgindicatie van toepassing is. De hoogte van de eigen bijdrage wordt automatisch berekend.

5

Arrangement op maat

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de scenario’s voor de zorgfinanciering worden kosten voor voeding, zorg, welzijn en woonkosten in beeld gebracht.

6

Direct resultaat

Op basis van de gekozen woonsituatie, zorgindicatie en overige kosten wordt een indicatie gegeven van het besteedbaar inkomen.