088 - 777 1 888

Middenhuur

Op basis van het wetsvoorstel ‘Betaalbare huur’ is het de bedoeling dat per 1 juli 2024 het middenhuursegment gereguleerd gaat worden. Dit houdt in dat het Woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend kan gaan gelden tot een huurprijs van ca. € 1.125 euro (186 WWS-punten).


Wat houdt de wet in?

Verhuurders zijn verplicht om – na ingang van de wet – bij verhuurmutatie de huurprijs te verlagen als een woning op grond van het WWS onder de 186 punten blijft. Een deel van de vrije huursector wordt hiermee dus gereguleerd. Daarnaast gaat voor de middenhuur een gereguleerde huurindex gelden. Ook wordt het WWS gemoderniseerd, met bijvoorbeeld een zwaardere weging van het energielabel en extra punten voor privé-buitenruimten.

Tenslotte wordt het WWS-stelsel ook dwingend: gemeenten kunnen gaan handhaven op verhuurders die een (te hoge) huur in rekening brengen.

Gevolgen voor verhuur van zorgwoningen

Voor de verhuur van een zorgwoning is in het WWS een speciale opslag van 35% opgenomen. Deze opslag is bedoeld om extra investeringen te bekostigen om een huurwoning zorggeschikt te maken (denk aan algemene ruimten, huiskamers, zorgtechnologie, drempelloos, rolstoeltoegankelijk, etc.). Een huurwoning met de zorgopslag komt daardoor veelal boven de sociale huurgrens uit.

Tot op heden geldt dat als een huurwoning meer WWS-punten heeft dan de sociale huurgrens (€ 879,66 in 2024) de woning een vrije-sector huurwoning is. Dit houdt in dat het de verhuurder vrij staat om een hogere huurprijs vast te stellen. Voorbeeld: voor een zorgwoning die op basis van het WWS € 950 euro opbrengt, mag bijvoorbeeld ook € 1.050 of € 1.100 euro huur worden gevraagd.

Het hanteren van een hogere huurprijs is vaak ook noodzakelijk voor een zorgorganisatie om de vastgoedbusinesscase op basis van verhuur sluitend te krijgen; helemaal als de woning geschikt moet zijn voor langdurige zware zorg.

Bij de regulering van de middenhuur is de grens tot waaraan het WWS-stelsel geldt een stuk hoger gelegd (zie bovenstaande afbeelding). Voor een deel van de zorgwoningen kan mogelijk na mutatie geen kostendekkende huur meer worden gevraagd. Dit kan dus negatieve gevolgen hebben voor de businesscase van de zorgaanbieder en maakt het rendabel verhuren van zorggeschikte woningen voor de langdurige zorg lastiger.

Wetsvoorstel: planning

De ingangsdatum voor het wetsvoorstel staat gepland op 1 juli 2024. De uitkomst van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en daarna de Eerste kamer is op dit moment nog ongewis. Meer informatie: Wet betaalbare huur.