088 - 777 1 888

Privacybeleid

Website Zorgrekenen

Zorgrekenen neemt de verwerking van uw gegevens serieus. Dit geldt zowel voor de rekentools die wij ontwikkelen, als voor het gebruik van onze website. Op deze pagina staat informatie over de persoonsgegevens wij eventueel van u verwerken, met welk doel we dit doen, hoe wij uw gegevens verwerken en wat uw mogelijkheden zijn om uw verwerkte gegevens op verzoek weer te verwijderen.

Om meer informatie te lezen over het privacybeleid van onze rekentool KlantOnline, zie daarvoor de pagina ‘Privacybeleid KlantOnline‘.

Privacybeleid website Zorgrekenen

Als u de website van Zorgrekenen gebruikt, slaan wij mogelijk cookies op. Dit doen wij uitsluitend om het gebruik van de website voor bezoekers te optimaliseren en onze website te verbeteren (functionele en analytische cookies). Hierbij verwerken wij geen persoonsgegevens. Wij maken namelijk nooit gebruik van zogenaamde ’tracking cookies’.

U heeft op onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Als u dit doet, vragen wij u om uw expliciete toestemming uw gegevens te mogen verwerken. Hieronder is de verwerking ervan nader toegelicht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

  • Wij verwerken uw voor- en achternaam, eventueel de naam van uw organisatie, uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer.

Hoe verwerken wij deze gegevens:

  • De door u ingestuurde gegevens slaan wij op binnen onze beveiligde serveromgeving. U mag ervan uitgaan dat wij ons altijd maximaal zullen inspannen uw gegevens veilig op te slaan.

Wat is het doel van het verwerken:

  • Wij verwerken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen over een van onze rekentools. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het versturen van incidentele mailings met inhoudelijke informatie over onze rekentools en het gebruik ervan. Tenslotte gebruiken wij uw gegevens om periodiek een nieuwsbrief te sturen. Wij geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Mogelijkheid tot inzien en verwijderen:

  • U heeft altijd de mogelijk tot inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons altijd verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Als u dit wenst, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@zorgrekenen.nl met daarbij het duidelijke verzoek tot inzicht in, of verwijdering van uw gegevens. Wij zullen vervolgens binnen een week een reactie geven en, indien u verwijdering van uw gegevens wenst, uw gegevens daadwerkelijk verwijderen en u daarvan op de hoogte stellen.