088 - 777 1 888

Wet langdurige zorg

Zorg met of zonder verblijf

De hoge eigen bijdrage

Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn er verschillende soorten eigen bijdragen. De bekendste hiervan is de ‘klassieke’ intramurale eigen bijdrage. Dit is de eigen bijdrage die een zorgvrager betaalt voor zowel zorg als huisvesting; zorg mét verblijf dus. Dit wordt ook wel de ‘hoge’ eigen bijdrage genoemd. Als deze  bijdrage wordt betaald zijn er daarnaast geen eigen huisvestingslasten meer.

De hoge eigen bijdrage bedraagt in 2022 minimaal € 800,- per maand voor een AOW-er

Deze eigen bijdrage is voor zowel zorg als huisvesting en is minimaal € 800,- per maand voor een AOW-er. De maximale bijdrage bedraagt € 2.506 per maand. In deze situatie kan het interessant zijn voor een zorgvrager om te kijken naar een Vpt, omdat dan de lage eigen bijdrage betaald moet worden.

Volledig pakket thuis (Vpt)

Binnen de Wlz is het ook mogelijk om intensieve zorg in de eigen omgeving of in een huurwoning te ontvangen. Dit kan dan op basis van het ‘volledig pakket thuis’ (Vpt) of het ‘modulair pakket thuis’ (Mpt). Dit zijn lagere eigen bijdragen dan de intramurale eigen bijdrage, alleen dient de zorgvrager wél de eigen woonlasten te betalen.

De eigen bijdrage voor een Vpt bedraagt in 2022 minimaal € 174,- per maand.

Maak een eigen rekenvoorbeeld: demo.zorgrekenen.nl