088 - 777 1 888

Update 2024

De rekentools KlantOnline en ConsulentOnline zijn aangepast aan de meest recente regelgeving van het CAK en de Belastingdienst voor 2024.

  • Voor de hoogte van de eigen bijdrage binnen de Wlz geldt voor 2024:
    • De hoge eigen bijdrage is maximaal € 2.887 per maand
    • De lage eigen bijdrage (Vpt) is maximaal € 1.052 per maand
  • De zorgtoeslag is dit jaar lager: deze gaat van € 155 in 2023 naar € 123 per maand in 2024.
  • Het eigen risico voor de zorgverzekering is al jaren € 385 per jaar. Dit geldt ook voor 2024.
  • De huurtoeslag kan in 2024 kan oplopen tot € 483 per maand, € 64 per maand meer dan in 2023.
  • De (reken)huur van een sociale huurwoning mag maximaal € 879,66 bedragen, een stijging van € 72

Onze rekentools berekenen automatisch het netto-inkomen, huurtoeslag, zorgtoeslag en de eigen bijdrage. Ook voor 2024 zijn alle belastingen en heffingen verwerkt in de rekentools KlantOnline en ConsulentOnline.