088 - 777 1 888

De rol van de zorgconsulent

Geen financieel adviseur!

Compleet advies

Met de ondersteuning van KlantOnline en ConsulentOnline kan je als zorgconsulent of klantadviseur een completer advies geven dan alleen een berekening van de eigen bijdrage van het CAK. Zeker bij Volledig Pakket Thuis (Vpt) spelen ook de huurtoeslag, de kosten van de woning en de vergoedingen vanuit de indicatie een belangrijke rol in de betaalbaarheid. Deze onderwerpen komen ook aan bod in de workshops die wij geven.

Geen financieel adviseur

Voor ons blijft een belangrijk uitgangspunt dat je als consulent, klantadviseur of zorgbemiddelaar geen financieel adviseur wordt. Ondanks de complexe regelgeving bij de Belastingdienst en het CAK om de eigen bijdrage of het inkomen te berekenen, houden we dit zoveel mogelijk ‘onder de motorkap’.

Wel blijft het nodig om inkomen en vermogen vanuit de belastingaangifte van twee jaar terug in te vullen in de rekentool. Ook het CAK vraagt om deze informatie. Hierna berekenen onze rekentools de uitkomsten van de verschillende scenario’s zoveel mogelijk automatisch.

Doorverwijzen

Wij adviseren om bij cliënten met veel vermogen of een complexe financiële situatie altijd door te verwijzen naar een financieel of fiscaal adviseur.