088 - 777 1 888

Vermogen belastingdienst

Aanpassing box 3

Boxen

Het belastingstelsel bestaat uit meerdere ‘boxen’ voor inkomen en vermogen. Zo valt de eigen woning in box 1. Maar ander vermogen, zoals spaargeld, beleggingen en een tweede woning, vallen in box 3. Dit vermogen in box 3 kan direct invloed hebben op de hoogte van de eigen bijdrage.

Wijziging box 3

In het belastingjaar 2023 heeft de Belastingdienst de berekening van box 3 belasting aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021. Deze uitspraak ging over het fictieve rendement waar de Belastingdienst tot die tijd mee rekende over de grondslag sparen en beleggen. Dit heeft tot gevolg dat de Belastingdienst vanaf 2021 niet meer met het fictieve rendement mag rekenen, maar moet rekenen met het daadwerkelijke rendement over de verschillende soorten box 3 vermogens (sparen/beleggen etc.).

Voorbeeldberekening Box 3 AlleenstaandVoorbeeld 1Voorbeeld 2
Spaargeld300.00050.000
Beleggingen50.000300.000
Totaal350.000350.000
Grondslag sparen en beleggen300.000300.000
Te betalen box 3-belasting€ 792€ 4.529


Wanneer het vermogen in box 3 voornamelijk uit spaargeld bestaat, wordt dit veel minder zwaar belast (zie voorbeeld 1). Over box 3 vermogen dat grotendeels uit beleggingen bestaat, wordt vanaf het belastingjaar 2022 veel meer belasting betaald (voorbeeld 2).

Vermogen in onze rekentools

In onze rekentools rekenen wij met een gemiddelde samenstelling van beleggingen en overig vermogen in box 3, zodat alleen het totale vermogen ingevuld hoeft te worden. De berekening gaat verder automatisch.