088 - 777 1 888

PuntenHuur

Huurpunten overzichtelijk in beeld, ook voor zorgwoningen

Maximale prijs sociale huurwoning

Weten hoeveel huur je mag vragen voor een huurwoning in de sociale huursector? Ons rekenmodel voor de berekening van de maximale huurprijs geeft inzicht in de puntenopbouw volgens het woningwaarderingsstelsel. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. De puntenhuur bepaalt wat de maximale huurprijs (kale huur) van een sociale huurwoning mag zijn.

Naast de kale huur kunnen nog servicekosten (subsidiabel en niet-subsidiabel) gevraagd worden. Deze zijn geen onderdeel van de puntenhuur.

De puntenhuur bepaalt wat de maximale huurprijs van een sociale huurwoning mag zijn

Zelfstandige en onzelfstandige woningen

Ons rekenmodel maakt het mogelijk om voor zelfstandige en onzelfstandige woningen een puntenhuur te berekenen. Dit kan per appartement én per woningbouwcomplex. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere woning of zorgwoning. Voor een zorgwoning geldt dat deze meer punten kan krijgen.

Resultaten berekening

De berekening wordt per woning opgeslagen en is beschikbaar in PDF. Per woning of appartement is een uitgebreide puntenberekening beschikbaar met de opbouw van het aantal punten.

Interesse? Neem contact op met ons via 088 – 777 1 888 of info@zorgrekenen.nl.