088 - 777 1 888

CAK

Centraal Administratie Kantoor

Zelfstandig bestuursorgaan

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is een zogenaamd ‘zelfstandig bestuursorgaan’. Dit betekent dat het CAK wel bij de overheid hoort, maar geen onderdeel is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het voert een vijftal wetten en taken namens de overheid uit.

Wij hebben de berekening van de eigen bijdrage zo gemaakt, dat deze snel berekend kan worden

Vaststellen hoogte eigen bijdrage

Voor de ouderenzorg is de belangrijkste taak van het CAK: het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage én het innen ervan. Dit betekent dat als een oudere een indicatie voor zorg krijgt via het CIZ, deze het CAK hiervan op de hoogte stelt. Het CAK zorgt vervolgens voor een brief met daarin de hoogte van de eigen bijdrage en betaalinformatie, en zal vervolgens maandelijks de eigen bijdrage innen. Het CAK gebruikt hierbij de inkomens- en vermogengegevens van de Belastingdienst.

Berekening eigen bijdrage

Voor onze tools KlantOnline en ConsulentOnline hebben wij onze eigen rekenmodules gemaakt, die dezelfde bijdrage als het CAK berekenen. Wij hebben de berekening van de eigen bijdrage zo gemaakt, dat deze snel berekend kan worden. Jaarlijks zorgen wij voor een update, zodat de berekening altijd aansluit op het CAK. De berekening van de eigen bijdrage is ook via de rekenhulp van het CAK te maken.