088 - 777 1 888

Vermogensgrondslag CAK

Invloed van vermogen op de eigen bijdrage

Nieuw toetsbedrag CAK voor bijtelling vermogen

Het vermogen speelt een belangrijke rol in de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage van een cliënt; het CAK gebruikt daarvoor de vermogenstoeslag. Daarnaast is het verzamelinkomen ook bepalend voor de hoogte van alle eigen bijdragen, waar het inkomen uit vermogen (het zogenaamde ‘box-3 inkomen’) ook onderdeel van is.

Bij de berekening van zowel de hoge als de lage eigen bijdrage is er een wijziging bij de berekening van de vermogenstoeslag.

Nieuwe vrijstelling op het vermogen

Het CAK hanteert vanaf het jaar 2023 een eigen vrijstelling op het vermogen. In 2024 wordt door het CAK gerekend met een vrijstelling (het ’toetsbedrag’) van € 31.747 over het vermogen in 2022. Deze wijkt af van de vrijstelling (‘heffingsvrije vermogen’) die de Belastingdienst hanteert over 2022. De uitkomst is dat ouderen met vermogen een iets hogere eigen bijdrage zullen betalen dan wanneer het CAK het heffingsvrije vermogen van de Belastingdienst was blijven gebruiken.

Rekentools

Voor het gebruik in KlantOnline en ConsulentOnline heeft dit verder geen gevolgen. Op de achtergrond rekenen we nu voor de eigen bijdrage automatisch met de nieuwe vermogensgrondslag van het CAK. In ConsulentOnline blijft de grondslag sparen en beleggen van de belastingdienst nog wel zichtbaar.