088 - 777 1 888

ConsulentOnline

Financieel inzicht voor elke klant, op maat gemaakt door de consulent

Rekenvoorbeeld

Met deze tool kunnen adviseurs die werken in de zorgsector (consulenten) een rekenvoorbeeld op maat maken voor hun klanten. Voor klanten wordt in zes overzichtelijke stappen duidelijk of zij het product Wonen + Zorg + Diensten kunnen betalen.

ConsulentOnline is in samenwerking met Zorgbalans en ZZWD ontwikkeld.

Rekenkracht

ConsulentOnline heeft diverse krachtige rekenmodules ‘onder de motorkap’ draaien. Huurtoeslag, zorgtoeslag, belastingen en netto-inkomen worden automatisch berekend. De consulent kan aan tafel direct de uitkomst van de berekeningen zien en de berekening zelfs in drie scenario’s naast elkaar leggen.

Het rekenvoorbeeld wordt aangevuld met een digitale brochure en kan direct aan de klant worden meegegeven of gemaild.

Inrichting

Het inrichten van deze tool moet zorgvuldig gebeuren. Huurprijzen, servicekosten en arrangementen kunnen per complex ingevoerd worden. Ook kunnen plattegronden van locaties worden toegevoegd. Eenmaal gevuld, is jaarlijks alleen een actualisatie van de gegevens noodzakelijk.

Voorbeeld van plattegrond in ConsulentOnline

1

Introductie

Leeftijd en de gewenste woonsituatie van huidige óf toekomstige cliënten worden in beeld gebracht. Het rekenmodel berekent direct de hoogte van de AOW.

2

Inkomen & vermogen

Inkomen en vermogen zijn bepalend voor de hoogte van de eigen bijdrage. Met het brutojaarinkomen en het vermogen wordt de hoogte van de (maximale) eigen bijdrage berekend. Ook wordt bepaald of er sprake is van huur- en zorgtoeslag.

3

Aanbod wonen

Afgestemd op het aanbod van de zorgorganisatie wordt een aantal woonsituaties gepresenteerd. Huurkosten, servicekosten en overige huisvestingslasten worden automatisch in de berekening meegenomen.

4

Eigen bijdragen & zorgkosten

In deze stap wordt bepaald welke zorgkosten er zijn en welke zorgindicatie van toepassing is. De hoogte van de eigen bijdrage wordt automatisch berekend.

5

Arrangement op maat

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de scenario’s voor de zorgfinanciering worden kosten voor voeding, zorg, welzijn en woonkosten in beeld gebracht.

6

Direct resultaat

Op basis van de gekozen woonsituatie, zorgindicatie en overige kosten wordt een indicatie gegeven van het besteedbaar inkomen.