088 - 777 1 888

CAK-rekentool: vermogen invullen

Het CAK vroeg tot en met 2022 om de ‘grondslag sparen en beleggen’ in te vullen van twee jaar ervoor in haar ‘Eigen bijdrage Rekenhulp‘. Inmiddels heeft het CAK haar rekentool aangepast en wordt vanaf 2023 gevraagd om het vermogen van twee jaar eerder in te vullen.

De reden voor deze wijziging bij het CAK is de introductie van een andere grondslag voor het vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.

Ook in onze rekentools werken wij met het vermogen van twee jaar terug. Voor de goede orde: zowel bij het CAK en de belastingdienst als in onze rekentools telt de waarde van de eigen woning hierin niet mee.