088 - 777 1 888

Update 2019 voor KlantOnline en ConsulentOnline

De belangrijkste wijzigingen

De update 2019 is online! Check demo.zorgrekenen.nl voor KlantOnline met onder andere de nieuwe berekeningen voor de eigen bijdragen.

De belangrijkste wijzigingen van de update op een rij:

 • KlantOnline
  • De tool werkt nu op basis van fiscale regelgeving 2019 – van belang voor o.a. het netto besteedbaar inkomen dat wordt berekend.
  • De eigen bijdragen worden op dezelfde manier berekend als het CAK dat doet voor 2019.
 • ConsulentOnline
  • Net als KlantOnline worden voor ConsulentOnline de eigen bijdragen berekend op basis van 2019 – ook werken de andere rekenmodules (eigen bijdrage, huurtoeslag, inkomstenbelasting) op basis van regelgeving 2019.
  • In stap 2 (inkomen en vermogen) zijn de peildata voor het vermogen aangepast (2017 + 2019).
 • Wijzigingen in de berekeningen 2019
  • De AOW is gewijzigd naar € 15.459,- per jaar (bruto, inclusief vakantiegeld).
  • Vanwege de lage rentestand is het rendement dat berekend wordt op het eigen vermogen verlaagd naar 0,25% (in de volgende update zal dit aanpasbaar worden gemaakt).
  • Het eigen risico voor de zorgverzekering is € 385,- per maand, dus ongewijzigd ten opzichte van 2018.
  • De standaard premie voor de zorgverzekering is ingesteld op € 120,- per maand. In beide tools aan te passen naar de werkelijke kosten.
  • De Wmo-eigen bijdrage is, onafhankelijk van inkomen of vermogen, altijd € 18,96 per maand (€ 17,50 per periode van 4 weken).
  • Voor de berekening van de Wlz-eigen bijdragen telt de grondslag sparen en beleggen nu voor 4% mee, in plaats van 8% in 2018. Voor mensen met veel vermogen kan de Wlz-eigen bijdrage aanzienlijk lager uitvallen dan in 2018.

Meer informatie? Bel 06 – 1042 0527 of mail info@zorgrekenen.nl