088 - 777 1 888

Privacybeleid KlantOnline

Online marketingtool voor de zorgsector

Privacybeleid voor gebruikers van KlantOnline

Dit privacy statement heeft betrekking op de online rekentool KlantOnline (hierna: de rekentool). De verwerkingsverantwoordelijke voor deze rekentool is Zorgrekenen BV (hierna: “wij”, “we” of “ons”). In deze toelichting wordt beschreven welke persoonsgegevens tijdelijk van u verwerkt kunnen worden via de rekentool en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Door het invullen van de rekentool worden uw geslacht, leeftijd, inkomen en vermogen en woonlasten verwerkt. Ook wordt er informatie verwerkt over uw zorgkosten, namelijk informatie over de kosten van de zorgverzekering, de besteding van het eigen risico, zorgindicatie en de uitkomsten en resultaten van de door u ingevulde gegevens.

De informatie over uw zorgkosten die u aan ons verstrekt door het gebruik van de rekentool, zegt mogelijk iets over uw gezondheid. Door het invullen van deze gegevens geeft u toestemming aan ons om deze gegevens te verwerken. Deze gegevens worden verwerkt om de hoogte van uw eigen bijdrage en het netto besteedbaar inkomen per maand indicatief te berekenen. Dit geldt voor elke keer dat u de rekentool gebruikt.

Wij kunnen derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Zo wordt de rekentool ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens dus slechts ten behoeve van ons en uitsluitend onder het gezag en in opdracht van ons. De persoonsgegevens van u die verwerkt worden, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden. Wij hebben in overeenstemming met art. 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven, raden we u aan deze pagina regelmatig te bezoeken.