088 - 777 1 888

Wetswijziging Wmo-eigen bijdrage

Definitief naar € 19 per maand in 2020

Op dinsdag 9 april heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met de definitieve invoering van een vaste eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo). De eigen bijdrage is dan niet langer inkomensafhankelijk en zal vanaf 2020 voor iedereen maximaal 19 euro per maand zijn.

De eigen bijdrage zal ook niet meer per periode van vier weken in rekening worden gebracht, maar dus per maand. Deze vaste Wmo-eigen bijdrage geldt wel alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen kan de gemeente nog wel een hogere eigen bijdrage in rekening brengen.

Meer informatie op de website van PerSaldo (link).