088 - 777 1 888

Update rekentools KlantOnline en ConsulentOnline

Begin 2018 hebben de rekentools KlantOnline en ConsulentOnline een update gekregen. De update was nodig vanwege de wijzigingen die de belastingdienst en het CAK (Centraal Administratie Kantoor) hebben doorgevoerd voor 2018.

In onze Zorgrekenen-factsheet 2018 zetten wij een aantal belangrijke wijzigingen op een rij, zoals informatie over Passend toewijzen:

Passend toewijzen

Als een zorginstelling vastgoed in eigendom heeft en onderverhuurt aan zorgvragers, dan is zij niet  gebonden aan passend toewijzen. Dit komt omdat een zorginstelling geen ‘toegelaten instelling’ is in de zin van de Woningwet. Wanneer een zorginstelling woningen van een woningcorporatie doorverhuurt, moet de zorginstelling in dat geval wél rekening houden met het passend toewijzen van deze woningen.